.





Klášter mnišek Kazatelského řádu
(dominikánek)





Praha - Lysolaje