Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Pořad bohoslužeb v naší kapli

kaple


Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
8:15 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 8:15
 

Hodina mše svaté se může v jednotlivých případech měnit,  sledujte, prosím, aktuální informace na této stránce, nebo se informujte na telefonním čísle 222362821.  Zveme vás rovněž k účasti na naší společné modlitbě v hodinách stanovených denním řádem.

Změny pořadu bohoslužeb:

Na Štědrý den v pondělí 24. 12 2018 bude kromě obvyklé mše sv. v 7:45 rovněž "půlnoční" mše sv. z vigilie slavnosti Narození Páně ve 22:00.

Po celý Vánoční oktáv od úterka 25. 12. 2018 do úterka 2. 1. 2018 včetně bude mše sv. podle svátečního pořadu, t.j. v 8:15.