Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Pořad bohoslužeb v naší kapli

kaple


Neděle Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota
8:15 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 8:15
 

Hodina mše svaté se může v jednotlivých případech měnit,  sledujte, prosím, aktuální informace na této stránce, nebo se informujte na telefonním čísle 222362821.  Zveme vás rovněž k účasti na naší společné modlitbě v hodinách stanovených denním řádem.

Změny pořadu bohoslužeb:

Na Štědrý den v neděli 24. 12. 2017 bude ranní mše sv. ze 4. neděle adventní v 8:15. Noční mše z vigílie slavnosti Narození Páně pak bude ve 22:00.

O slavnosti Narození Páně v pondělí 25. 12. 2017 a dále po celý týden vánočního oktávu až do pondělka 1. 1. 2018 včetně bude denně mše sv. v 8:15.

Dále budou bohoslužby pokračovat v pravidelném pořádku s výjimkou slavnosti Zjevení Páně v sobotu 6. 1. 2018, kdy bude mše sv. v 17:00.