Home

Klášter Mnišek Kazatelského Řádu (dominikánek)

v Praze - Lysolajích

English

Nový život v Kristu

V pondělí pátého týdne velikonoční doby jsme se v ranních chválách modlili: „Tys odňal smrti její konečné vítězství a daroval jsi nám nový život, dej, ať se dnes tento nový život projeví v našem jednání“. Hned mě napadlo: Jak se může tento nový život projevit v mém jednání? Tak, že smrt už není vítěz a že máme nový život v Kristu? Co to vlastně znamená? Asi nejen to, že se můžeme těšit do nebe, když máme žít nový život DNES.

Možná to znamená, že žiji celý den, celý život z Krista, z jeho síly, kterou mi nabízí každou chvíli, každou sekundu. Z jeho lásky, která mě naplňuje zdravým sebevědomím a jistotou, že jsem milována; z jeho milosrdenství, které mi stále odpouští; z jeho soucitu, který mi umožňuje začínat každý den znovu a každý den znovu povstávat z hříchu.

A vědoma si tohoto všeho mohu i já být oporou pro slabé a klopýtající ve víře, být nadějí pro ty, kdo si zoufají, být radostí pro ty, kdo jsou smutní, pokojem pro ty, kdo prožívají úzkost. Asi vás napadne ještě mnoho příkladů, jak žít nový život v Kristu. Přeji vám tedy radostné rozjímání.

Sestra Růžena

Předešlé náměty k zamyšlení